Blog

LawStream - odwołanie od decyzji Generali SA Co należy wiedzieć

Odwołanie od decyzji Generali SA Co należy wiedzieć

Gdy poszkodowany chce złożyć odwołanie od decyzji generali musi w tym celu wypełnić formularz. Odwołanie można złożyć w przypadku szkody osobowej jak i rzeczowej. Momentem naliczenia terminu do złożenia reklamacji jest data wydania decyzji.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Wniosek o dokumentację medyczną. Co należy o nim wiedzieć?

Wniosek o dokumentację medyczną. Co należy o nim wiedzieć?

Po wypadku ubezpieczyciel potrzebuje dokumentów potwierdzających obrażenia. Może je wydać placówka, w której poszkodowany się leczył. Wcześniej jednak konieczny jest wniosek o dokumentację medyczną. Gdzie i kiedy należy go złożyć? Co powinno się w nim znajdować?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia. Jak go złożyć?

Wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia. Jak go złożyć?

Jeśli pomimo tego dane adresata będą niepoprawne, to komisariat prześle wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia do odpowiedniej jednostki. Może także nas poinformować o tym, gdzie należy wniosek złożyć.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Wniosek do zakładu pracy o zaświadczenie o utraconym dochodzie

Wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie

Każdy poszkodowany może złożyć wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie. W skutek poniesionego uszczerbku na zdrowiu, dochody, które uzyskałby poszkodowany znacznie się zmniejszą, powodując straty. Nie musi oznaczać to wypłaty niższego odszkodowania.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji TUW TUW za zalanie mieszkania

Odwołanie od decyzji TUW TUW za zalanie mieszkania

Od każdej niezadowalającej decyzji wydanej przez ubezpieczyciela przysługuje Ci prawo wniesienia odwołania. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, by wiedzieć, kiedy możliwe jest odwołanie od decyzji TUW TUW. Dowiesz się także, jak złożyć odwołanie, oraz co zrobić, gdy zostanie ono odrzucone

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji UNIQA S.A. Najczęstsze problemy

Odwołanie od decyzji UNIQA S.A. Najczęstsze problemy

Gdy odwołanie od decyzji uniqa zostanie rozstrzygnięte na korzyść osoby poszkodowanej, wtedy dodatkowo otrzymana kwota wystarczy na pokrycie wszystkich strat. Zgłoszenie roszczeń odbywa się dzięki łatwemu formularzowi i zostaje przesłane do ubezpieczyciela.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji Gothaer SA Jak wygląda procedura rozpatrywania pisma?

Odwołanie od decyzji Gothaer SA - Procedura

Poszkodowany nie zawsze otrzymuje odszkodowanie, które wystarcza na naprawę pojazdu. Co można zrobić w takiej sytuacji?  Tutaj pomocne może być odwołanie od decyzji Gothaer SA. Jak należy sporządzić takie pismo? Jak wygląda jego rozpatrywanie? Odpowiedzi w artykule.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji Inter Polska SA szkoda w mieszkaniu

Odwołanie od decyzji Inter Polska SA szkoda w mieszkaniu

Odwołanie od decyzji Inter przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego obejmuje ubezpieczenie i który nie jest zadowolony ze swojego odszkodowania. Wystarczy złożyć odpowiednie pismo u ubezpieczyciela oraz przedstawić dowody wskazujące na konieczność wypłaty wyższego odszkodowania.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji TUZ TUW Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania

Odwołanie od decyzji TUZ TUW a odmowa wypłaty odszkodowania

Będąc uczestnikiem wypadku lub doznając szkody możemy, a nawet powinniśmy zgłosić nasze roszczenia do właściwego zakładu ubezpieczeń.Czasami konieczne jest także odwołanie od decyzji TUW TUZ, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Jak złożyć takie pismo? Co musi się w nim znajdować?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji Ergo Hestia SA.

Odwołanie od decyzji Ergo Hestia SA. Jakie dokumenty potrzebne?

Ubezpieczyciele nie zawsze wypłacają właściwe kwoty odszkodowania. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest odwołanie od decyzji Ergo Hestia. Jak należy to zrobić i na co zwrócić uwagę?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji Link4

Odwołanie od decyzji Link4 SA. Ile trzeba czekać na pieniądze?

Masz prawo złożyć odwołanie od wydanej decyzji, jeśli ubezpieczyciel Link4 TU SA odmówił wypłaty odszkodowania w twojej szkodzie Co należy wiedzieć na temat zgłoszenia szkody oraz reklamacji postaram się wyjaśnić w niniejszym artykule.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji Aviva SA

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji AXA

Odwołanie od decyzji AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. szkoda w samochodzie.

Odszkodowanie ma na celu pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą. Co zrobić, gdy tak się nie dzieje? Poszkodowany może sporządzić odwołanie od decyzji AXA. Jak to zrobić skutecznie?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji PZU S.A.

Odwołanie od decyzji PZU S.A. Jak powinno wyglądać pismo?

Bardzo często wypłata odszkodowania to nie koniec likwidacji szkody. Ubezpieczyciel może bowiem wypłacić zbyt niskie odszkodowanie. W takim przypadku konieczne jest odwołanie od decyzji PZU. W jaki sposób należy je sporządzić? Jak najlepiej dostarczyć dokument do zakładu ubezpieczeń?

Autor: Współpracownicy LAWstream