Blog

LawStream - Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Wiele osób po stracie bliskiego nie zastanawia się nad tym, żeby ubiegać się o zadośćuczynienie. Warto pamiętać, że rekompensata za utratę bliskiego na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub w rolnictwie, jest prawem osób pokrzywdzonych.

Autor: Angelika Adamczewska
LawStream - Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W razie wystąpienia zdarzenia skutkującego wystąpieniem szkody, takiego jak wypadek komunikacyjny, wypadek w rolnictwie czy wypadek przy pracy, poszkodowany może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie. Jakiego rodzaju świadczenia i w jakiej wysokości mogą nam w związku z powyższym przysługiwać?

Autor: Łukasz Szałęga
LawStream - Przyczyny zaniżania odszkodowań

Przyczyny zaniżania odszkodowań

Odszkodowanie po wypadku powinno wyrównać wszelkie straty, który powstały u poszkodowanego w następstwie doznanej szkody. W teorii wypłata odszkodowania powinna przywrócić stan majątkowy poszkodowanego do stanu istniejącego przed szkodą.

Autor: Małgorzata Kwiecińska
LawStream - Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy wypadku

Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy wypadku

Często słyszymy lub czytamy o wypadkach, kolizjach, karambolach. Media dostarczają nam informacji o zdarzeniach, na skutek których doszło do zniszczenia pojazdów, a niestety również często do urazu ciała lub nawet śmierci ich uczestników.

Autor: Łukasz Szałęga
LawStream - Jak uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę?

Jak uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę?

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym i pełni funkcję kompensacyjną. Ma złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne osoby poszkodowanej.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

W przypadku wystąpienia wypadku czy to komunikacyjnego, czy wypadku na uszkodzonym bądź śliskim chodniku, wypadku na gospodarstwie rolnym itp., można ubiegać się odszkodowanie.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Wypłata odszkodowania z OC sprawcy.  Jak długo trzeba czekać?

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Sprawca kolizji drogowej nie przyznaje się do winy. Co zrobić?

Sprawca kolizji drogowej nie przyznaje się do winy. Co zrobić?

Zwyczajowo chcąc szybko załatwić sprawę z drugim uczestnikiem zdarzenia, próbować można się porozumieć i sporządzić oświadczenie sprawcy. Co zrobić, gdy sprawca kolizji drogowej nie przyznaje się do winy?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Za jaki uraz głowy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie?

Za jaki uraz głowy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie?

Każdego roku naszym kraju dochodzi do blisko 30 tys. wypadków komunikacyjnych, w których ponad 35 tys. osób doznaje obrażeń ciała. Uraz głowy należy do najczęstszych obrażeń, na jakie narażone są ofiary wypadków drogowych.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odszkodowanie z OC - jak uzyskac wysoką kwotę - artykuł

Odszkodowanie z OC - jak uzyskać wysoką kwotę

Na wielu forach pojawiają się pytania, gdzie głównym tematem jest odszkodowanie z OC. Poszkodowani obawiają się, że nie uzyskają właściwej kwoty, Jak zatem uzyskać wysokie odszkodowanie?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy. Jak uzyskać więcej pieniędzy?

Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy. Jak uzyskać więcej pieniędzy?

Zakłady ubezpieczeń są instytucjami, których głównym celem jest osiągniecie maksymalnego zysku. Przez to często wypłacają zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy. Przeciwnikiem ubezpieczycieli są poszkodowani, którzy z oczywistych względów zajmują znacznie słabszą pozycję w sporach odszkodowawczych.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - odwołanie od decyzji Generali SA Co należy wiedzieć

Odwołanie od decyzji Generali SA Co należy wiedzieć

Gdy poszkodowany chce złożyć odwołanie od decyzji generali musi w tym celu wypełnić formularz. Odwołanie można złożyć w przypadku szkody osobowej jak i rzeczowej. Momentem naliczenia terminu do złożenia reklamacji jest data wydania decyzji.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Wniosek o dokumentację medyczną. Co należy o nim wiedzieć?

Wniosek o dokumentację medyczną. Co należy o nim wiedzieć?

Po wypadku ubezpieczyciel potrzebuje dokumentów potwierdzających obrażenia. Może je wydać placówka, w której poszkodowany się leczył. Wcześniej jednak konieczny jest wniosek o dokumentację medyczną. Gdzie i kiedy należy go złożyć? Co powinno się w nim znajdować?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia. Jak go złożyć?

Wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia. Jak go złożyć?

Jeśli pomimo tego dane adresata będą niepoprawne, to komisariat prześle wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia do odpowiedniej jednostki. Może także nas poinformować o tym, gdzie należy wniosek złożyć.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Wniosek do zakładu pracy o zaświadczenie o utraconym dochodzie

Wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie

Każdy poszkodowany może złożyć wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie. W skutek poniesionego uszczerbku na zdrowiu, dochody, które uzyskałby poszkodowany znacznie się zmniejszą, powodując straty. Nie musi oznaczać to wypłaty niższego odszkodowania.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji TUW TUW za zalanie mieszkania

Odwołanie od decyzji TUW TUW za zalanie mieszkania

Od każdej niezadowalającej decyzji wydanej przez ubezpieczyciela przysługuje Ci prawo wniesienia odwołania. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, by wiedzieć, kiedy możliwe jest odwołanie od decyzji TUW TUW. Dowiesz się także, jak złożyć odwołanie, oraz co zrobić, gdy zostanie ono odrzucone

Autor: Współpracownicy LAWstream