zadośćuczynienie

Jak uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę?

Autor: Współpracownicy LAWstream 29 August 2019

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wraz z odszkodowaniem i świadczeniami rentowymi mają swoje źródła w przepisach prawa cywilnego i stanowią kompleksowe zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Zadośćuczynienie, w przeciwieństwie do pozostałych świadczeń, pełni jednak zupełnie inną rolę, co z kolei jest związane z czynnikami umożliwiającymi jego uzyskanie i to w odpowiedniej wysokości.

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym o charakterze niemajątkowym, które pełni funkcję kompensacyjną. Oznacza to, że w głównej mierze ma ono na celu złagodzić cierpienia zarówno fizyczne, jak i psychiczne osoby poszkodowanej.

Zadośćuczynienie przysługuje wyłącznie osobie, u której powstała szkoda. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, w której roszczeń odszkodowawczych dochodzą uprawnieni po śmierci członka rodziny – w takim przypadku zadośćuczynienie nie jest świadczeniem osobistym.

Co istotne, zadośćuczynienie ma również charakter fakultatywny - uznaniowy. Jego wysokość nie jest zatem odgórnie określona, a często bywa uzależniona od szeregu indywidualnych czynników.

Zaliczyć do nich można m. in.:

- uszczerbek na zdrowiu, na który wpływ mają w głównej mierze charakter i rozmiar powstałych obrażeń ciała;

- wiek oraz płeć osoby poszkodowanej;

- długość i przebieg leczenia powypadkowego;

- poczucie bezradności życiowej;

- trwałe kalectwo bądź oszpecenie.

Wyżej wymienione czynniki miarkujące wysokość zadośćuczynienia nie stanowią katalogu zamkniętego. Trzeba bowiem pamiętać, że każdą szkodę należy rozpatrywać indywidualnie, a wskazane wytyczne mają jedynie pomóc przy sprecyzowaniu roszczenia.

Jak otrzymać zadośćuczynienie?

Aby uzyskać zadośćuczynienie ważne jest, żeby osoba poszkodowana gromadziła dokumentację medyczną na dowód powstałych obrażeń oraz ich rozmiarów i następstw. W niektórych przypadkach przydatna może być także dokumentacja fotograficzna obrazująca stan zdrowia po wypadku.

W sytuacji zaistnienia zdarzenia należy zgłosić roszczenia do właściwego podmiotu zobowiązanego bądź jego ubezpieczyciela. Postępowanie mające na celu uzyskanie zadośćuczynienia nie zawsze jest jednak proste. Nie zawsze też osoba poszkodowana jest w stanie dokonać tego samodzielnie.

W takim przypadku warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który dokona dokładnej weryfikacji sprawy oraz przygotuje merytoryczne uzasadnienie konieczności wypłacenia nie tylko zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale również wszystkich pozostałych, przysługujących świadczeń.

LawStream.pl - Współpracownicy LAWstream  - redaktor

Współpracownicy LAWstream

LAWstream współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji o prawie w praktyce

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

LawStream - Wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia. Jak go złożyć?

Wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia. Jak go złożyć?

Jeśli pomimo tego dane adresata będą niepoprawne, to komisariat prześle wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia do odpowiedniej jednostki. Może także nas poinformować o tym, gdzie należy wniosek złożyć.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy. Jak uzyskać więcej pieniędzy?

Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy. Jak uzyskać więcej pieniędzy?

Zakłady ubezpieczeń są instytucjami, których głównym celem jest osiągniecie maksymalnego zysku. Przez to często wypłacają zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy. Przeciwnikiem ubezpieczycieli są poszkodowani, którzy z oczywistych względów zajmują znacznie słabszą pozycję w sporach odszkodowawczych.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odszkodowanie z OC - jak uzyskac wysoką kwotę - artykuł

Odszkodowanie z OC - jak uzyskać wysoką kwotę

Na wielu forach pojawiają się pytania, gdzie głównym tematem jest odszkodowanie z OC. Poszkodowani obawiają się, że nie uzyskają właściwej kwoty, Jak zatem uzyskać wysokie odszkodowanie?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Wypłata odszkodowania z OC sprawcy.  Jak długo trzeba czekać?

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?

Autor: Współpracownicy LAWstream