zgłoszenie szkody link 4 - samochód

Zgłoszenie szkody Link4

SA w samochodzie

Autor: Współpracownicy LAWstream 02 listopada 2018

Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek samochodowy? Konieczne jest zgłoszenie szkody w Link4. Jakie dokumenty są konieczne? W jaki sposób ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie zawsze oferują nam profesjonalny wachlarz usług w związku z powstałą szkodą w samochodzie. Te z nich, które powstały w wyniku stłuczki, często wiążą się z długą i skomplikowaną procedurą. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link4 oferuje nam kilka ścieżek, dzięki którym to poszkodowany decyduje, w jaki sposób zostanie zlikwidowana jego szkoda.

Co jest potrzebne do zgłoszenia szkody?

Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, a sam ubezpieczyciel proponuje, by poszkodowany skontaktował się z nim tuż po szkodzie. Jeśli poszkodowany nie zdecyduje się od razu zgłosić zdarzenia, ma 24 godziny na kontakt z Link4. Zgodnie z wytycznymi, poszkodowany powinien zadzwonić pod numer 22 444 44 44. Konsultant będzie potrzebował takich informacji jak: imię, nazwisko i numer rejestracyjny pojazdu. Konsultant zarejestruje szkodę i proponuje ścieżkę likwidacji. Jeśli wsparcie będzie potrzebne od razu, ustal zakres pomocy.

Link4 oferuje pomoc w ciągu 30 minut od zdarzenia. W ramach programów “Pomoc z Samochodem Zastępczym” i “Assistance Opony” poszkodowany może liczyć na odholowanie pojazdu, jeśli jego samochód nie nadaje się do dalszej podróży.

W przypadku stłuczki procedura wymaga dodatkowego oświadczenia, które zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela muszą zawierać:

 • dane zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego
 • dane samochodów - zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego
 • dane ubezpieczyciela sprawcy
 • numer polisy OC sprawcy
 • okoliczności zdarzenia.
 • dane świadków

Link4 oferuje kontakt z rzeczoznawcą już po 3 dniach roboczych.

Jakie ścieżki likwidacji szkody proponuje Link4?

Jest tu kilka rozwiązań. W ramach likwidacji poszkodowany może wybrać pomiędzy:

 • wariantem kosztorysowym
 • wariantem warsztatowym (bezgotówkowym)

W ramach wariantu kosztorysowego poszkodowany ma możliwość wyboru pomiędzy szybką a standardową ścieżką likwidacji szkody.

Po zgłoszeniu i kontakcie z konsultantem rzeczoznawca — w porozumieniu z poszkodowanym — ustala termin oględzin. Poszkodowany po oględzinach uzyskuje od ubezpieczyciela informacje o wysokości odszkodowania. Sama decyzja o wypłacie jest wydawana po 10 dniach roboczych. Jeśli cały proces przebiegnie sprawnie, Link4 oferuje wypłatę odszkodowania nawet do 10 dni roboczych od zgłoszenia szkody.

Jeśli poszkodowany posiada pakiet AC Kosztorys, może skorzystać z szybszego wariantu. W ramach szybkiej procedury, po kontakcie z konsultantem można otrzymać wstępne wyliczenie wartości odszkodowania. Dzięki Programowi Pomocy przysługuje samochód zastępczy. Czas oczekiwania na pojazd wynosi do 3 dni. Jeśli zakres ubezpieczenia poszkodowanego został rozszerzony o ubezpieczenie Auto Assistance, ubezpieczyciel ma obowiązek zapewnić go:

 • do 4 dni (wariant Auto Assistance i Auto Assistance Plus)
 • do 10 dni (wariancie Auto Assistance Komfort)

Link4 oferuje 3 dni robocze na likwidację szkody oraz 24 godziny (licząc od zgłoszenia) na wypłatę odszkodowania.

Co przysługuje poszkodowanemu?

Poszkodowany może skorzystać również z pakietu AC Warsztat, który nieco różni się wariantu AC Kosztorys. Cała procedura trwa około dwóch tygodni. Po zgłoszeniu szkody należy wybrać, czy pojazd zostanie naprawiony w warsztacie, który współpracuje z Link4 czy w tym, z którego korzysta poszkodowany.

W ramach współpracy warsztatu z ubezpieczycielem rzeczoznawca może dokonać oględzin bezpośrednio po dostarczeniu pojazdu na miejsce. Link4 monitoruje proces naprawy auta oraz rozlicza się bezpośrednio z warsztatem. Po zakończonej naprawie samochód może zostać odebrany.

Jeśli poszkodowany preferuje własny warsztat, niezależny rzeczoznawca uzgadnia termin i udaje się do wskazanego warsztatu. Oględziny obejmują wskazanie, jakich napraw wymaga pojazd. W tym przypadku Link4 oferuje wypłatę bezgotówkową zgodnie z ustalonym zakresem naprawy. Ubezpieczyciel sam rozlicza się z warsztatem lub na podstawie przedłożonych faktur zwraca poniesione koszty.

Poszkodowanemu w obu przypadkach przysługuje auto zastępcze w ramach Programu Pomocy. Link4 w każdym przypadku powołuje osobę sprawującą funkcję opiekuna klienta. Jest to osoba, która stanowi wsparcie podczas całej procedury likwidacji szkody. Ubezpieczyciel gwarantuje kontakt z powołanym opiekunem na każdym etapie.

Podsumowując, w ramach zgłoszenia szkody w Link4, można skorzystać z kilku wariantów likwidacji. Warianty te uzależnione są od umowy ubezpieczeniowej — pakietu, który wybrał uprzednio poszkodowany. W zależności od preferencji klienta Link4 proponuje naprawę szkody poprzez:

 • sporządzenie kosztorysu i wypłatę odszkodowania
 • wizyty w warsztacie (współpracującym, bądź wybranym przez poszkodowanego) i zwrot kosztów naprawy (bezpośrednio na konto warsztatu lub po przedstawieniu faktur na konto poszkodowanego).

Szkodę na pojeździe możemy zgłosić w towarzystwie sprawcy. Istnieje też możliwość zgłoszenia szkody u swojego ubezpieczyciela — takie rozwiązanie to BLS, czyli Bezpośrednia Likwidacja Szkód. Zgłaszamy szkodę w ramach BLS dzwoniąc na infolinię i podając takie dane jak:

 • nazwa ubezpieczyciela sprawcy wypadku
 • seria i numerem polisy OC

Po zgłoszeniu szkody i przyjęciu odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeniowe firma ubezpieczeniowa może uznać, że naszym pojeździe wystąpiła szkoda całkowita. Dzieje się to w przypadku, gdy koszt naprawy przekracza całkowitą wartość pojazdu przed szkodą.

Szkoda całkowita i inne problemy poszkodowanych

Przy szkodzie całkowitej zakłady ubezpieczeń wypłacają odszkodowanie korzystając z metody dyferencyjnej czyli wypłacają różnice pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą i po szkodzie. Odszkodowanie wypłacane na podstawie trzech wartości. Każdą z nich wskazuje zakład ubezpieczeniowy, co daje pole do nadużyć i przekłada się na ostateczną wysokość wypłaconego odszkodowania.

W przypadku braku szkody całkowitej ubezpieczyciel ma również możliwość wpływania na ostateczną wysokość odszkodowania. Ma ona możliwość:

 • zastosowania w kalkulacji części nieoryginalnych
 • podania cen zamienników
 • zastosowanie amortyzacji, czyli tak zwane urealnienie związane z zużyciem części wcześniej zamontowanych w pojeździe.

Kolejnym czynnikiem wpływającym wysokość odszkodowania jest zaniżenie stawki za roboczogodzinę warsztatów naprawczych. Często wartości te są niższe od kilkunastu do kilkudziesięciu procent od obowiązujących.

Gdy otrzymany kosztorys budzi wątpliwości, możemy odwołać się od decyzji wskazując na czynniki zaniżające odszkodowanie. Można również zgłosić się do profesjonalnych podmiotów z prośbą o pomoc w dochodzeniu należnej wysokości odszkodowania za zaistniałą szkodę.

LawStream.pl - Współpracownicy LAWstream - redaktor

Współpracownicy LAWstream

LAWstream współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji o prawie w praktyce

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

LawStream - Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody - najważniejsze informacje i porady

Zgłoszenie szkody jest podstawowym krokiem do uzyskania odszkodowania. Samo w sobie nie sprawia większych problemów — poza szczególnymi sytuacjami. Często jednak później pojawiają się różnorodne problemy. Dlatego w takich sytuacjach warto wspomóc się poradą prawną.

Autor: Małgorzata Wodyńska
LawStream - Odwołanie od decyzji AXA

Odwołanie od decyzji AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. szkoda w samochodzie.

Odszkodowanie ma na celu pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą. Co zrobić, gdy tak się nie dzieje? Poszkodowany może sporządzić odwołanie od decyzji AXA. Jak to zrobić skutecznie?

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Odwołanie od decyzji Link4

Odwołanie od decyzji Link4 SA. Ile trzeba czekać na pieniądze?

Masz prawo złożyć odwołanie od wydanej decyzji, jeśli ubezpieczyciel Link4 TU SA odmówił wypłaty odszkodowania w twojej szkodzie Co należy wiedzieć na temat zgłoszenia szkody oraz reklamacji postaram się wyjaśnić w niniejszym artykule.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Zgłoszenie szkody AXA Ubezpieczenia S.A. - w jaki sposób dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie szkody AXA Ubezpieczenia S.A. - w jaki sposób dokonać zgłoszenia?

Każdy z ubezpieczycieli proponuje kilka sposobów na zgłoszenie szkody - podobnie jest w przypadku TU AXA. Ubezpieczyciel nie narzuca form kontaktu. Poszkodowany może wybrać najwygodniejszą i najszybszą dla niego formę.

Autor: Współpracownicy LAWstream