Polityka prywatności strony internetowej https://www.lawstream.pl

Definicje

Definicje zawarte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

Postanowienia ogólne

Dane Inspektora Ochrony Danych

Dane przekazane Spółce przez Użytkowników

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Wykorzystywanie plików Cookies

Google Analytics

Odnośniki do innych stron

Bezpieczeństwo informacji

Zmiany w polityce prywatności